Povestea Excelsior

O uniune frumoasă între prieteni, marcată într-un moment important pentru istoria Rotary în România, cu un avatar special, unicornul, care simbolizează excelența, și dorința noastră de a fi din ce în ce mai buni în tot ceea ce facem.

Viziune pe termen lung Viziune
pe termen lung
Direcții strategice Direcții strategice
Proiecte de amploare Proiecte
de amploare
20 membri 20
membri
Povestea Excelsior
Direcții strategice
Membri & Leadership
Proiectele clubului

Cum s-a născut clubul nostru

Împărtășind aceleași valori și viziune, 21 de prieteni, dintre care o bună parte rotarieni cu mulți ani de experiență, am decis să punem împreună timpul, energia, creativitatea și resursele de care dispunem și asfel să înființăm un Club Rotary prin care să putem servi mai bine comunitatea.

Așa a luat naștere Rotary Club Excelsior, pe 20 mai 2019, în București, exact în ziua în care se sărbătoarea aniversarea a 90 de ani de la înființarea primului club Rotary în România. În data de 20 mai 2019, Rotary Club Excelsior Bucureşti (RCEB) a fost chartat în aceeaşi zi cu celebrarea a 90 de ani de la înfiinţarea primului club Rotary în România.

Această simbolistică deosebită care a pavat primii paşi ai RCEB în comunitatea rotariană aduce o responsabilitatea uriaşă, cea a promovării şi continuării excelenetei valorilor Rotary-ului românesc interbelic.

Prin urmare, la 90 de ani de la acel moment istoric, RCEB îşi propune să ducă mai departe, prin acţiunile pe care le întreprinde şi valorile pe care le promovează, ideile de modernitate, liberale şi democratice, atât în actuala Românie, cât şi în spaţiul Republicii Moldova, prin promovarea parcursului pro-european şi pro-occidental.

Direcții strategice

Cele două direcţii strategice ale Rotary Club Excelsior Bucureşti, antreprenoriat şi educaţie, reprezintă pilonii pe care sunt construite iniţiativele clubului nostru, în scopul dezvoltării capitalului de business autohton, într-ajutorarea tinerilor cu o slabă situaţie materială, însă cu potenţial ridicat, inserţia socio-profesională a persoanelor defavorizate, competivitate transparentă pentru sectorul economic privat şi întărirea legăturilor Rotary-Rotaract.

De asemenea, proiectele pe care ni le propunem sunt conexate cu evoluţiile recente din piaţa muncii, corespund modificărilor privind ierahizarea specializărilor profesionale şi a necesităţilor de angajare şi preîntâmpină provocările pe care noua eră informaţională ni le aduce cu rapiditate.

Deşi proiectele caritabile vor reprezenta o prioritate, vom pune în acelaşi timp accent, pe dezvoltarea de noi oportunităţi pentru rotarieni, cultivarea calitativă a membrilor Rotaract, prin transfer de know how sau mentorare a acestora, aria geografică asupra căreia activităţile noastre vor impacta fiind atât în România, cât şi în Republica Moldova.

Membri & Leadership

Cristina Gladys AL JASHI

George Cherciu

Cezar Crintea

Bogdan Lucian Cumpănaşu

Ana Demșorean Iancu

Alexandru Diaconu

Radu Dinescu

Eugen Dubălaru

John M. Florescu

Ionela Gheorghiade

Marian Ghiță

Cătălin Ioan

Iulian Nedea

Virgil Petcu

Vlad Popovici

Bianca Poptean

Andrei Stoian

Mihai Teodorescu

Andreea Vasilescu

Proiectele clubului

SMART YOUNG PEOPLE ROMANIA’S SUSTAINABLE FUTURE

SCOP: Sprijinirea tinerilor înzestraţi în domenii cu relevanţă şi care deţin perspectivă de valorificare a poțentialului.

GRUP ȚINTĂ: Tineri și profesori din mediul preuniversitar și universitar.

DESCRIEREA PROIECTULUI: Robotica și inteligenţa artificială încep să fie din ce în ce mai prezente în viaţa noastră de zi cu zi – atât personală, cât şi profesională. Apariţia ei ne va impacta societatea fundamental: activităţile zilnice sau sarcinile profesionale ce presupun efort fizic se vor realiza prin intermediul roboţilor. Astfel, fiecare dintre noi va avea mai mult timp pentru a-şi descoperi şi practica pasiunile şi hobby-urile, ceea ce va duce la expansiunea creativă a omenirii.

PERSPECTIVE: Prin acest proiect urmărim să identificăm o cauză a proiectului sustenabilă sau auto-sustenabilă, prin susţinerea tinerelor talente într-un domeniu în care România va putea face diferenţa la nivel mondial şi a deveni o putere în acest sens.

REZULTAT: Eforturile vor fi dedicate pentru a inspira tinerii să urmeze o carieră profesională sustenabilă în viitor, care să aducă un plus de valoare României şi recunoaştere internaţională. Concret, urmărim să creăm un tech hub în care tinerii să aibă toate instrumentele necesare pentru a se dezvolta şi crea.

SCOP: Familiarizarea tinerilor cu ceea ce reprezintă întreaga arhitectură energetică – de la resursele naturale până la utilizarea energiei în diverse sectoare de activitate, importanța protejării mediului înconjurător și optimizarea consumului de energie.

GRUP ȚINTĂ: Tineri și profesori din mediul pre-universitar.

DESCRIEREA PROIECTULUI: În alte state, conceptul de energy literacy reprezintă o pentru toţi actorii implicaţi în sistemul de educaţie, curricula de studiu fiind adaptată după strategiile şi planurile naţionale de dezvoltare durabilă. Alfabetizarea energetică are menirea de a forma cetăţeni responsabili în privinţa opţiunilor de energie cu scopul de a deveni conştienţi în privinţa consumului şi a surselor de energie. Mai mult, vor înţelege consecinţele care decurg din consumul şi conservarea energiei.

PERSPECTIVE: Proiectul va contribui la educarea tinerilor, ce vor fi bine pregătiţi pentru provocările celei de-a patra revoluţii industriale şi tranziţiei globale prin care trece domeniul energetic.

REZULTAT: Rezultatele unui program naţional inteligent care să genereze politici publice de alfabetizare în domeniul energiei se vor observa în timp, iar un astfel de proiect este necesar nu numai pentru bunăstarea fiecărui cetăţean, dar şi pentru a putea fi folosit ca un instrument pentru descifrarea viitorului.


SERILE EXCELENȚEI

SCOP: Serile Excelenţei îşi propun să promoveze excelența, să aducă soluții la problemele din comunitate și să construiască punți de legătură între comunitatea Rotary și experți din mediul privat, al societății civile și administrative.

GRUP ȚINTĂ: Experţi şi lideri din zona antreprenoriatului, membri ai corpului diplomatic, demnitari sau creatori de conținut.

DESCRIEREA PROIECTULUI: Plus-valoarea şi soluţiile pentru rezolvarea unor probleme ce afectează buna viaţă a comunităţii se obţin printr-un dialog deschis şi schimb de expertiză între elitele acestei societăţi. Împărtăşind valorile rotariane, de a servi mai presus de sine şi de a contribui durabil la dezvoltarea umană, persoanele experte în domeniile în care activează pot aduce idei inovatoare, colabora şi realiza acţiuni de impact.

PERSPECTIVE: Crearea unei reţele de experţi, a unor canale de comunicare eficiente şi a unei elite unite care să răspundă puternic şi în timp util nevoilor din societate.

REZULTAT: Proiecte comune transformative care să contribuie la buna dezvoltare a comunităţii.


ROTARY BUSINESS FORUM

SCOP: Conectarea actorilor din mediul de afaceri și promovarea responsabilităţii în business.

GRUP ȚINTĂ: Antreprenorii rotarieni

DESCRIEREA PROIECTULUI: Organizarea unui eveniment de networking ce va reuni rotarienii din domeniul afacerilor în vederea dezvoltării unor parteneriate, proiecte comune şi identificarea unor oportunităţi de colaborare ulterioară.

PERSPECTIVE: În funcţie de succesul evenimentului la nivel naţional, putem avea în vedere organizarea unui forum de afaceri în colaborarea cu alte cluburi din străinătate.

REZULTAT: Închegarea relaţiilor între rotarienii antreprenori şi conştientizarea înaltului potenţial al comunităţii Rotary.

SCOP: Sprijinirea unor afaceri aflate la început dar cu potențial deosebit iniţiate de tineri cu potenţial antreprenorial, prin creşterea şi promovarea acestor business- uri în piaţa de profil.

GRUP ȚINTĂ: Tineri cu viziune antreprenorială şi acţiuni concrete, inclusiv din Rotaract.

DESCRIEREA PROIECTULUI: Organizarea unor sesiuni de mentoring, oferirea de consultantață și ulterior finanțare pentru dezvoltarea afacerii.

PERSPECTIVE: Acest eveniment reuneşte cele două strategii ale clubului şi duc la susţinerea antreprenoriatului autohton, prin intermediul tinerilor.

REZULTAT: Creşterea competitivității de business, oferirea unor noi locuri de muncă şi crearea unei rezerve de tineri capabili să susțină următoarele proiecte ale clubului nostru.


INTEGRAREA EDUCATIVĂ ŞI SOCIALĂ A COPIILOR VULNERABILI

SCOP: Limitarea sechelelor neurologice ale minorilor prin educarea cadrelor medicale şi a părinţilor pentru dezvoltarea abilităților de manevrare a copiilor născuţi prematuri.

GRUP ȚINTĂ: Părinți, tutori și cadre medicale din Secţiile de Neonatologie sau Terapie Intensivă.

DESCRIEREA PROIECTULUI: Împreună cu entități specializate (Asociaţia Unu cu Unu) se va susține procesul de recuperare prin asigurarea unor tratamente medicale (neasigurate/ asigurate parţial prin CNAS): kinetoterapie, logopedie, terapia tulburărilor de limbaj. Este posibilă o sinergie cu şcoala de hipoacuzici şi Rotary Club Pipera.

PERSPECTIVE: Implicarea într-un proiect cu impact social deosebit.

REZULTAT: Îmbunătățirea calității vieții în rândul minorilor cu afecțiuni prin restrângerea impactului dizabilităților asupra evoluției socio-fizico-emoționale a acestora și a familiilor lor.

SCOP: Consiliere vocațională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, în vederea depistării meseriei potrivite, funcție de limitările fiecăruia.

GRUP ȚINTĂ: Tinerii vulnerabili.

DESCRIEREA PROIECTULUI: Se vor organiza sesiuni de training și instruiri profesionale a persoanelor vulnerabile, în vederea identificării unor talente care să le permită dreptul la o viață socială normală.

PERSPECTIVE: Depistarea diverselor abilităţi pentru îndrumarea profesională sau consiliere vocaţională.

REZULTAT: Integrarea socio-profesională a tinerilor vulnerabili.


HOBBIES FOR OTHERS

SCOP: Cursuri de formare pentru tineri de tip şcoală profesională sau de meserii.

GRUP ȚINTĂ: Persoane fără un loc de muncă sau interesați de reconversie profesională.

DESCRIEREA PROIECTULUI: Finanţarea acestor cursuri va fi asigurată de persoanele cu un statut social ridicat şi care urmăresc să îşi dezvolte un hobby. În același timp, persoanele care vin din medii defavorizate vor putea să se integreze în piața muncii după efectuarea acelorași cursuri.

PERSPECTIVE: Crearea unei sinergii între persoanele care dispun de resurse și cele care au nevoie de finanțare pentru transformarea profesională.

REZULTAT: Reconversia socio-profesională și scăderea ratei șomajului.;

Chartare Rotary Club Bucuresti Excelsior

Pe data de 20 Noiembrie 2019 a avut loc poate cel mai important eveniment pentru istoria clubului nostru: chartarea Rotary Club București Excelsior. Un eveniment deosebit care a adunat aproape 200 de persoane, într-o locație selectă, alături de lumea rotariană, antreprenori, autorități și societatea civilă, oameni care vor să se implice și să susțină proiectele clubului nostru.

Vezi clipul video

;
Devino membru

Dacă împărtășești aceleași valori ca și noi, adică: unitate, evoluție, excelență, ajutor, pay it forward, te invităm să aplici pentru un loc de membru în echipa noastră.

Implică-te

Clubul Rotary București Excelsior susține proiecte dedicate comunității și a moto-ului "Serviciu mai presus de sine".

Pentru susținătorii cauzelor pe care familia clubului nostru le desfășoară, vă puteți alătura și voi prin completarea Formularului 230 și a contractului de sponsorizare, urmând să ne contactați.

;
;